Каляндар беларускiх народных святаў i абрадаў


Студзень: 13 -- Багадая Каляда (Куготы); 14 -- Васiлле (Васiлей, Святы Козлiк); 15 -- Шчодры; 17 -- Марк; 18 -- Вадзяная Каляда (Пiскуха); 19 -- Вадохрышча (Хрышчэнне); 20 -- Лянiвы дзень, Прыцек, пачатак Малой Вясельнiцкай пары (знiмаецца забарона на вянчанне); 24 -- Аксiння; 25 -_ Таццяна; 31 -- Апанасiй (Гусеўнiк).

Люты: 6 -- Аксiння Паўзiмiца; 9 -- Iван Залатавус; 11 -- Iгнат; 12 -- Васiля да Рыгора; 13 -- Стрэчаньскiя Дзяды; 14 -- Трыфон, Грамнiчны бачька; 15 -- Грамнiцы (Стрэчанне); 18 -- Агата; 19 -- Вакула; 22 -- Пятро; 23 -- Прохар; 24 -- Аўлас (Улассе); 26 -- Фацiння, пачатак Дзедаў Тыдня, Шыльны-Паласказуб.

Сакавiк: 9 -- Паўраценне (Абертас), Янка; 10 -- Прыска, Гуканне вясны; 13 -- Васiль i Марына; 14 -- Аўдоцця Вясноўка; 15 -- Хвядот; 17 -- Герасiм Гракоўнiк; 18 -- Конагароднiк; 19 -- Храшчаты, Засеўкi, Язэп; 20 -- Раўнадзенства; 22 -- Саракi; 25 -- Рыгор -- спусцiў ваду з гор4 30 -- аляксей Цеплы.

Красавiк: 1 -- Дар'я-вясноўка; 4 -- Васiль-сонечнiк; 6 --Камаедзiца (свята мядзведзя); 7 -- Звеставанне (Благавешчанне); 14 -- Прабудженне дамавiка (Хлусны дзень), Мар'я; 15 -- Палiкарп Галодны; 16 -- Мiкiта; 21 -- Руф (Рухлы), Радзiвонаў дзень; 23 -- Юры, Войцах; 24 -- Анцiп-ахоўнiк зубоў; 28 -- Пуд.

Травень (май): 1 -- Кузьма; 5 -- Ляльнiк; 6 -- Юр'е-Ягор'е; 7 -- Аўсей, Бабскiя разбрыкi; 10 -- Ярылавiца; 13 -- Якуб; 14 -- Макарэй, Ярома, Мiраносiцы; 15 -- Барыс Кажалуп; 18 -- Арына Расаднiца; 21 -- Iван Веснавы (Мiкольнiк); 22 -- Мiкола; 24 -- Кiрыла i Мяфодзiя, Макей; 30 -- Градавая; 31 -- Сямiк.

Чэрвень: 3 -- Уллянiца (Алены); 5 -- дзень памяцi Ефрасiннi Полацкай; 7 -- Ушэсце; 14 -- Усцiн; 16 -- Лук'ян; 20-21 -- Сонцаварот; 26 -- Акулiна-задзярыхвост; 29 -- Цiхi Цiхан.

Лiпень: 3 -- Пераняпятнiк; 6 -- Купалле; 7 -- Iван Купала; 10 -- Самсон Сеначной; 12 -- Пятро; 13 -- Паўлюк-талака; 14 -- Кузьма i Дзям'ян; 17 -- Андрэй Налiва; 18 -- Свята Месяца; 21 -- Градавая, Пракоп; 26 -- Серпавiца-шыпiлiнка.

Жнiвень: 1 -- Макрэнi; 2 -- Iлля; 4 -- Мар'я-Магдалена; 6 -- Барыс-Глеб; 7 -- Ганна-жнея; 9 -- Палiкоп, Панцялей; 12 -- Iван Сiла; 13 -- Спасаўскiя запускi; 14 -- Макавей (Першы Спас, Мядовы Спас), Дужыкi; 15 -- Базыль; 16 -- Антон Вiхравей; 19 -- Яблычны Спас (Другi Спас, Вялiкi Спас); 23 -- Лаўрэн; 26 -- Спасаўскiя Дзяды; 28 -- Прачыстая (Успенне, Першая Прачыстая, Вялiкая Прачыстая, Спажа, Зяленая); 29 -- Трэцi Спас (Малы Спас, Хлебны Спас); 31 -- Рабiнавая (Арабiнавая) ноч, Варавiты дзень.

Верасень: 5 -- Луна -- жыта купа; 7 -- Баўтрамей -- жыта сей; 10 -- Мацей; 11 -- Iван Калiнавiк; 14 -- Сымон, жанiцьба комiна (свята агню ў печцы); 19 -- Цуды; 21 -- Багач, Засiдкi; 22-23 -- Раўнадзенства; 24 -- Тадора4 27 -- Здвiжанне.

Кастрычнiк: 2 -- Зосiм; 3 -- Астап (Астаф'я); 7-14 -- Бабiна лета; 8 -- Сяргей; 9 -- Iван Шаптун (Пакроўны, Журавiннiк, Кураед); 10 -- Саўкi; 11 -- Пакроўцы (Дзяды), Пакроўны бацька; 14 -- Пакровы (Трэцяя Прачыстая, Пакроў); 20 -- Сяргей, Пелагея; 21 -- Трфон; 23 -- Аўлампiй; 25 -- Марцiн, Млынары; 29 -- Логiн; 30 -- Паклоны; 31 -- Лука (Лукаш).

Лiстапад: 2 -- Асянiны (Змiтравы Дзяды); 4 -- Казанская; 8 -- Змiцер-хiцер; 10 -- Параскi; 12 -- Артошка, Праллi; 14 -- Кузьма-Дзям'ян (Кузьмiнкi); 21 -- Мiхайла; 22 -- Матрона, Пiлiпаўскiя Дзяды; 24 -- Хвёдар Студзянец, Iван Мiласцiвы; 27 -- Пiлiп, Загавiны (Запусты). Юсцiнiнян; 28 -- Пiлiпаўка.

Снежань: 4 -- Увядзенне; 5 -- Пракоп; 6 -- Матрыхваны (Матрыпан), Варажбiт; 7 -- Кацярыны; 9 -- Юр'е Зiмовы (Юр'еў дзень); 13 -- Андросы (Андрэй-Варажбiт); 14 -- Навум-настаўнiк; 17 -- Варвара; 18 -- Сава (Саўка); 19 -- Мiкола Зiмовы; 21-22 -- Сонцаварот; 22 -- Ганна; 25 -- Спiрыдон Сонцаварот, Батлеi, Зорка; 31 -- Мадэст, Марк.

Вернуться назад

Хостинг от uCoz